הדרכת הורים > להיות הורים

  • ילדכם מתנהג שלא לפי הציפיות וגורם לכם לחוסר אונים?
  • תגובתכם למצוקת הילדים אינה נושאת פרי?

אפשר להגיע לתקשורת חיובית בונה ונעימה אם מבינים נכון למה זקוק כל אחד.

אכן, התפקיד שמשמעותו להיות הורים הינו תפקיד מורכב ותובעני המצריך השקעה רבה וכישורים על מנת להצליח בו וליהנות ממנו.
אף על פי כן - לרוב ההורים אין כל הכנה או הכשרה פורמאלית מספקת לביצוע המשימה החשובה -להיות הורים טובים.

רוב הידע הנרכש על מנת להיות הורים נלמד בדרך כלל בהקשר המשפחתי והחברתי, או באמצעות ספרות פופולרית. 

חוסר ידע מתאים להבנת תהליכי התפתחות הילד עשוי לגרום להתנהגות הורים מכשילה (למשל תשומת לב שלילית עלולה לפעול כחיזוק להתנהגות בלתי רצויה).
לפעמים הורים פועלים על פי אמות מידה שלמדו מניסיונם ואינם מבינים מדוע הדבר שהם עושים פשוט " אינו עובד ".
 
בעשרים השנה האחרונות גברה ההכרה כי הורות היא תפקיד מרכזי ומורכב המוטל על כתפי האדם מבלי שקיבל הכשרה כל שהיא.  
יותר ויותר הורים מודעים לתדמיתם כהורים כאשר מצד אחד השינויים והאחריות המוטלים עליהם גוברים וגדלה רגישותם לתדמיתם כהורים, ומצד שני השינויים המהירים החלים בקצב החיים, בערכים ובקביעה של מה נכון ומה לא, והידע והתפקידים החדשים הנדרשים מהם גורמים לכך שהמשימה העומדת בפניהם להכין את ילדיהם לקראת ההתמודדות עם העולם החדש, הופכת קשה יותר ויותר.

כתוצאה מכך מתלבטים הורים רבים בשאלות הקשורות לחינוך ילדיהם.
מבוכה זו חריפה במיוחד אצל הורים של מתבגרים,  כל זאת מאחר ושלב ההתבגרות מלווה בדרך כלל בעימותים, מאבקים, סערות ומציב  את המתבגר ואת הוריו בפני הצורך לקבל החלטות חשובות ורבות בתחומי חיים שונים.  
מצד שני - הורים למתבגרים נמצאים בדרך כלל בעצמם בעיצומו של מעבר אמצע החיים ומתלבטים בשאלות קריטיות ביחס לעצמם.  
חשוב לציין שגם לבתי ספר ומערכות חינוכיות אחרות קשה להתמודד עם מתבגרים...
לא אחת אנו עדים לויכוח שמתנהל בין בתי ספר לבין הורים בשאלה מי צריך לטפל בבעיות כמו למשל משמעת, המשך לימודים, סמים ועוד .
 
מתוך קשיים אלו נולד הצורך לקבל כלים שיסייעו להורים להתמודד עם תפקיד ההורות ועם ההתלבטויות החרדות והשאלות הקשורות בו.

להלן תחומי המיומנות שההורים צריכים לרכוש:

1. מודעות למשתנים המשפיעים על ההורה בהתנהגותו כלפי ילדו.

2. יכולות להבין מה הם המכשולים העומדים בדרכה של תקשורת יעילה ולהימנע מהם.

3. מיומנות של האזנה פעילה.

4. יכולת להחליט מי הוא בעל הבעיה.

5. יכולת לשדר לילד את צורכי ההורה בבהירות, על מנת להניעו לשנות את התנהגותו.

6. יכולת לארגן את הסביבה הפיזית במטרה למנוע או לצמצם בעיות.

7. יכולת להימנע ממאבקי כוח.

8. יכולת לעודד פתיחות שתאפשר לילד לקבל את ערכי ההורה.

הדרכה מקצועית, להיות הורים מוצלחים, מביאה למודעות ומאפשרת להורים לנקוט העדפות מסוג חדש ביחס לילדיהם.

כדי להפוך להיות הורים יעילים יותר יש צורך להתמקד בנקודות הבאות:

א. יצירת התנאים הדרושים להתפתחות תקינה של ילדם.

ב. הבנת מטרות ההתנהגות של הילדים ואת העובדה שגם התנהגות מפריעה היא חיובית ביסודה.

ג. הבנת מקומם של ההורים בתהליך חינוך הילדים.

ד. רכישת שיטות מעשיות להתמודדות עם האתגר של גידול ילדים בימינו.

לסיכום - הדרכת הורים עוסקת בנושאים הבאים:

1. הקניית רקע רלוונטי להבנת תחום הקושי או לטיפול בו.

2. כישורים מעשיים ומתאימים לצורך התערבות מוצלחת בתחום הקושי.

3. בניית תחושת הביטחון אצל ההורים.

4. אובייקטיביות והערכה מציאותית של הבעיה ואפשרויות פתרונה.


ליצירת קשר עם אפרת מבל: