top of page
חיפוש

משפחה בתהליך שינוי


השינויים בהרכב המשפחה שחלו במשך ארבעה הדורות האחרונים היו המשמעותיים ביותר במאה האחרונה. הופיעו מודלים שונים של הרכב המשפחה שמנוגדים למבנה המסורתי כלומר- הורים הטרוסקסואלים נשואים, להם תפקודים ברורים ומוגדרים.

להלן נגדיר מה תפקידה של המשפחה ומה מקור השינויים האלו.

המשפחה היא מערכת אנושית אוניברסאלית, שקיימת לאורך ההיסטוריה האנושית, כיחידה החשובה ביותר לגידול דור הצאצאים, הבטחת הקיום והמשכיות של החברה האנושית. המשפחה הינה סוכן הסוציאליזציה החשוב ביותר בשנות הגידול של דור הצאצאים כשהיא מתווכת בין בני המשפחה ומערכות חברתיות רחבות יותר, הסתגלות והתאמה של דור הבנים למערכות חברתיות מותנה בתהליכי הזדהות, הפנמה והתנאה של ערכים ונורמות חברתיות ותרבותיות שמתרחשים במסגרת המשפחה.

תפקיד המשפחה הוא לספק את הצרכים הבסיסים של חבריה, במישור הפיזי, כלכלי, במישור הרגשי, במתן תחושת שייכות, אמון, אהבה, אחריות ועוד... במישור חברתי תרבותי כשהמשפחה החיה בקונטקס חברתי מעבירה מדור אחד לאחר את הערכים המוסריים, הדתיים, הרוחניים של החברה בה היא חיה. מכאן ניתן לגזור את המטרות הייחודיות של המשפחה:

א. גידול, הגנה וחינוך

ב. שימור ושיפור תפקוד המשפחה כיחידה חברתית שמשתנה באופן דינמי ורציף שהולם בו זמנית הן את שלבי מעגל החיים של הפרט והן את זה של המשפחה.

המשפחה מתפקדת כקבוצה חברתית המקיימת יחסי תלות הדדיים בין חבריה הנשלטים באמצעות חוקים (גלויים או סמויים) של המערכת. התבוננות על המשפחה כמערכת חברתית מחייבת רמות ניתוח שונות להבנה של השפעה בקשרים של הקבוצה בה מתפקד הפרט ובו זמנית השפעת הפרט על חברים אחרים במשפחה . המשפחה פועלת כמערכת חברתית שעליה להתמודד עם תהליכים השייכים ליחסי פנים-משפחתיים) הנובעים מעולמה הפנימי-סובייקטיבי , בו זמנית, המשפחה מתפקדת כל העת במסגרת חברתית-אקולוגית רחבה משום שהמשפחה נתונה באינטראקציות הדדיות עם מוסדות חברתיים (שמחוץ למשפחה) שנוטלים חלק במערך התפקידים ומשפיעים אף הם על היחסים והתהליכים של המשפחה.

כל מערכת יחסים תלויה באישיות הפרטים המרכיבים אותה . כמו כן אישיות הפרט תלויה ביחסים שחווה בעבר והוא חווה בהווה. מערכת היחסים נושאת בחובה עקבות ורשמים של ניסיונות חיים קודמים , קשרים וקונפליקטים כשכל אלה משמשים רכיבים בסיסיים ביחסים משפחתיים בין הורים, אחים או דמויות חלופיות בתפקידים אלה שמשתתפים באינטראקציה הבין אישית, זאת בעוד כל מערכת יחסים במשפחה מושפעת ממערכות יחסים אחרות שחבריה מעורבים בהן וגם מנורמות חברתיות הרווחות בתרבות שבה הם חיים.

היחידה הבסיסית של המשפחה מורכבת מהורים וילדים (כלומר, שני דורות לפחות) והיא מאוחדת באמצעות קשרים ביולוגים, רגשיים, נאמנויות, מחויבויות ותחושת שייכות בסיסית. מערכת היחסים במשפחה שונה מזו של כל יחידה חברתית אחרת משום שהיא פועלת כמערכת בעלת קשרים רגשיים מיוחדת במשך זמן רב ביותר, בעוצמת יחסים עמוקה, בסוגי תפקידים ייחודיים של חבריה.

היום, בהרכבים החדשים של משפחה לא תמיד החיבור הביולוגי הינו המקור של הקשר, לדוגמא: אמא גרושה שחיה עם חבר והוא לוקח על עצמו תפקידי אב, או זוגות הומוסקסואלים שמוצאים פתרונות כדי להוליד ילדים.

המורכבות העכשווית של הרכב המשפחה בחברה שלנו מקשה על ההגדרה של מהות המשפחה. נדרשת הגדרה שתכלול את כל המודלים הקיימים בעבר כשהמשפחה הייתה מערכת ברורה ומוגדרת מראש.

היום הוריאציות במבנה הם מגוונות והגדרות התפקידים של ההורים מטושטשים .

השינויים שהשפיעו על מבנה המשפחה:

*ירידה ניכרת בילודה

*שחרור ביחסי מין

*ילודה מחוץ לנישואין

*נישואים בגיל מבוגר

*ריבוי קשרים מחוץ לנישואים

*גירושים

כמו כן, האנשים בזמנינו משקיעים יותר במימוש עצמי, ולעתים על חשבון בניית משפחה.

ייחודה של המשפחה הוא בחשיבותם ובעומקם של מערכות יחסי גומלין המתקיימים בין חבריה. מערכת היחסים האינטימית והעמוקה במשפחה היא הבסיס לתחושות הסיפוק העמוקות ואף לתחושות התסכול והקושי .

המשפחה יוצרת את המקורות המספקים ביותר לפרט החל מרגע לידתו במישור הפיזי-קיומי, במישור הרגשי-חברתי כשהיא משמשת מקור תמוכה והגנה פיזיים ורגשיים כלפי המציאות החיצונית. היכולת האנושית של הפרטים להתייחס לזולת מעבר לסובייקט ולאהוב את האחר נובעת ממערכת היחסים במשפחה שבה הם גדלו. עם זאת כפי שעולה מהספרות בתחום הטיפול הקליני, המשפחה עלולה להיות גם אחד המקורות לטרגדיה וסבל של הילדים הגדלים בה כתוצאה מתפקוד כושל ואי יכולת לממש את המטרות הבסיסיות המהווה את התשתית לקיומה של המשפחה כמערכת חברתית.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ילדים מנתקים קשר עם הוריהם- למה זה קורה? מה אפשר לעשות?

אשר שומעים שילדים נתקו קשר עם ההורים, עולה מיד השאלה למה זה קורה ? מניסיוני אין תשובה חד משמעית לכך. יתכן שהדבר נובע מקונפליקטים שלא עובדו או מהתעללות או מתפיסות עולם ואידאולוגיות שונות וכן יתכן שהיה

חלומות בזמן מלחמה

"נכנסתי לסופר לקניות בגלל שמועות שלמחרת  יהיה מסוכן להסתובב. בסופר היו חסרים פריטים רבים ואת אמרת לי ( אני המטפלת ) לנסות לרדת למרתף  ושם יתכן ותמצאי את כל מה שהיה חסר. היה חושך ומפחיד אבל מצאתי שם מס

תשישות רגשית- מהי ואיך מתמודדים איתה?

בימים קשים כמו אלו שאנו חווים היום ומאז 7 אוקטובר, אנשים מרגישים תחושת תשישות אשר נראית כתחושה של תשישות לאומית . ברצוני להגדיר מה זאת תשישות , מה הסימפטומים ודרכי ההתמודדות . תשישות רגשית הינה תחושה

Comments


bottom of page