top of page
זוגיות

זוגיות

השאלה מהי זוגיות טובה וכיצד להגיע אליה היא אחת השאלות אשר מטרידות כל אחד ואחת מאיתנו. כל אדם בין אם הוא מודה בכך או לא נולד עם צורך בסיסי לקשר לחום ולקרבה. אם במהלך הילדות קשר זה מתמלא על ידי ההורים ובני המשפחה הרי ככל שהאדם מתבגר והולך מתעצבת אצלו הכמיהה לנפש קרובה אשר איתה יוכל לבנות את עולמו הפנימי והרגשי ואשר תלווה אותו במהלך חייו. קשר זה ניתן למימוש במסגרת של זוגיות טובה ובריאה ורק היא יכולה למלא את הצורך העמוק הזה בנפש האדם.

על מנת להגיע לזוגיות טובה נדרשת מאדם בגרות נפשית ועבודה על עצמו, על מידותיו והתנהלותו. רבות מהבעיות בזוגיות מקורן בבעיות אישיות של כל אחד מבני הזוג. בעיות אלו מועצמות על ידי הזוגיות. נושאים שניתן לעבור עליהם לעתים לסדר היום כשמדובר בחברים למשל, לא עוברים בזוגיות, הדורשת קרבה ואינטימיות.

אם נסכם בצורה גסה קצת את התכונה העיקרית שאותה האדם צריך לסגל לעצמו על מנת להגיע לזוגיות טובה אפשר לומר בצורה די ברורה שזוהי בעצם היכולת לצאת מעצמו ולהרגיש את הזולת.

מערכת זוגית טובה היא מערכת של שני אנשים אשר חושבים אחד על השני, רגישים לצרכים של בן זוגם ומעניקים לו אותם ביד רחבה ובלב חפץ. מכיוון שיכולת זו סותרת את הנטייה הטבעית של האדם לאגואיזם, הזוגיות מהווה הרבה פעמים אתגר לאנשים אשר צריכים לסגל בעצמם תכונות שלא הורגלו אליהן בחיי הרווקות.

זוגיות היא לא עסק פשוט. את זה כולנו יודעים. לא מדובר בזר של שושנים ובטח שלא בגן עדן. מדובר בעבודה יומיומית כדי לממש את השאיפה למגע ולאינטימיות. זוגיות היא עניין מורכב שלא אחת גם נכנס לקשיים שמהם קשה לפעמים לצאת.

bottom of page